Balometr PROHOOD PH 731

Zakres pomiarowy natężenia przepływu 42…4250 m3/h;

25…2500 cfm

Dokładność ±3% wart. odczyt. ±12m3/h >pow 85m3/h

Rozdzielczość wskazań 1 m3/h; 1 l/s; 1 cfm; 0,01 m/s; 1 ft/min;

0,1°C; 0.1°F

Zakres pomiarowy ciśnienia ±3735Pa ( ±2% pom. ±0.25Pa)

Pomiar prędkości (elementy w opcji):

Rurka Prandtla

Rurka prosta 800187

Kratownica matrix ±3% pom. ±0.04m/s, pow 0.25m/s

0.125~40m/s

0.125~25m/s

0.125~12.5m/s

Zakres pomiarowy ciśnienia absolut. 356…1016mmHg ( ±2% pom.)

Zakres pomiarowy temperatury:

  1. (opcjonalna sonda temperatury)
  2. (opcjonalna sonda temp. + wilg.)
  3. elektronika Zakresy:

1: – 40…121°C

2: -10…60°C

3: +4.4…60°C

Pojemność wewnętrznej pamięci 26 500 próbek podzielona na 100 grup, znacznik czasu i daty

Statystyka min., max, średnia z 26 500 pomiarów

Interwał zapisu do pamięci programowany: 10~600s

Stała czasowa: 2~8s

Temperatura pracy 4.4…60°C

Ciężar (z dzwonem 610 x 610mm) ok. 3,4 kg

Zgodność z obowiązującymi normami CE; EMC 89/336/EEC; EN50081-1; EN50082-1