Regulacja i pomiary

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI

 • Badanie i pomiary: wentylacji i klimatyzacji mechanicznej, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacji CO
 • Pomiary hałasu
 • Pomiary przepływu metodą ultradźwiękową
 • Commissioning: prac, instalacji HVAC, projektów
 • Audyty energetyczne
 • Przeglądy techniczne istniejących instalacji
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji i przeszkolenie
 • Testy szczelności instalacji wentylacji w klasie A, B, C, D

Wybierając naszą ofertę, otrzymujesz:

 1. Wsparcie doświadczonej kadry, która dysponuje wszelkimi wymaganymi uprawnieniami,
 2. Raporty honorowane przez służby i instytucje państwowe (Straż Pożarna, Sanepid itp),
 3. Gwarancję, że prace pomiarowe zostaną wykonane przy użyciu nowoczesnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
POPRZEDNIE NASTĘPNE

Urządzenia pomiarowe:

Prace pomiarowe oraz równoważenie hydrauliczne instalacji wodnych przeprowadzamy przy użyciu najlepszego przyrządu czyli TA Scope marki IMI Hydronic. Urządzenie to umożliwia mierzenie przepływu, temperatury, a także ustalenie mocy chwilowej danego fragmentu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji chłodniczej czy wody lodowej.

TA Scope cechuje bardzo dużą dokładność pomiaru ciśnienia zróżnicowanego na zaworach równoważących, równoważąco-regulacyjnych czy kryzach pomiarowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i algrytmom mamy możliwość szybkiego i dokładnego sprawdzenia danej instalacji, a co za tym idzie – postawieniu trafnej diagnozy i zaproponowanie klientowi rozwiązań, które będą najbardziej optymalne.

NA podstawowy instrument TA Scope składają się: komputer – umożliwia wprowadzenie danych i obsługę przyrządu – przetwornica ciśnienia i temperatury – łączonych z zaworem za pomocą węzy pomiarowych Te komponenty komunikują się bezprzewodowo (fale radiowe).

Specyfikacja urządzenia

TA Scope IMI Hydronic

Anometr skrzydełkowy Testo 417

Miernik prędkości przepływu powietrza pozwala na przeprowadzenie szybkich i precyzyjnych pomiarów na wlotach i wylotach z kanałów wentylacyjnych.

Czytelny wyświetlacz pokazuje prędkość i kierunek przepływu powietrza oraz objętościowe natężenie przepływu i temperaturę.

Specyfikacja urządzenia

Tester szczelności kanałów wentylacyjnych Model 2400

Przyrząd jest optymalnym rozwiązaniem do testowania i określania ilościowego nieszczelności instalacji wentylacyjnych.

Prawie wszędzie gdzie jest konieczne wykonanie pomiarów, tester szczelności zapewnia szybkie i dokładne rozwiązanie problemu pomiarowego.

Specyfikacja urządzenia

Balometr PROHOOD PH 731

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wenty- lacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach…

Specyfikacja urządzenia

Miernik poziomu dźwięku HD2010 UC Kit 1

Jest przenośnym całkującym miernikiem poziomu dźwięku wykonującym analizę statystyczną. Przyrząd został zaprojektowany tak, aby łączył maksymalną elastyczność użytkowania, niski koszt i łatwość obsługi.

Specyfikacja urządzenia

Diagnostyka instalacji:

Wykonujemy profesjonalną diagnostykę i okresową kontrolę stanu technicznego instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wszystkie błędy, które powstały na etapie projektu czy też budowy, mogą zostać wyeliminowane.

Nieodpowiednio wyregulowane instalacje wpływają niekorzystnie na komfort cieplny użytkowników, a także oznaczają dodatkowe koszty.

Optymalizacja instalacji HVAC jest niezwykle ważna również z uwagi na czas działania instalacji – po kilku latach daje to wymierne korzyści.

Diagnostyka instalacji wewnętrznych umożliwia zlokalizowanie błędnie działających urządzeń, które mocno obciążają instalacje.

Doradztwo techniczne

Doradztwo przy wyborze nowych urządzeń

Analiza techniczna rentowności wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Programy funkcjonalno-użytkowe instalacji sanitarnych

Wsparcie telefoniczne i online w czasie prowadzenia prac

Pomoc w zakresie odpowiedniego użytkowania urządzeń i instalacji

Opinie techniczno-prawne biegłych sądowych dotyczące instalacji HVAC

Pomiary i równoważenie hydrauliczne:

W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG PROJEKTOWYCH WYKONUJEMY

 • Pomiary i równoważenie hydrauliczne instalacji: centralnego ogrzewania, chłodnicznych wodnych (woda lodowa), wentylacji mechanicznej nawiewnej, nawiewno-wywiewnej lub wyciągowej
 • Optymalizacja pracy pomp obiegowych znajdujących się przy centralach wentylacji, w węzłach ciepła, chłodu, wymiennikowniach i kotłowniach
 • Pomiary temperatur i wilgotności względnej w pomieszczeniach
 • Pomiary hałasu generowanego przez instalacje i urządzenia chłodnicze, wentylacyjne czy klimatyzacyjne
 • Pomiary oporów hydraulicznych konkretnych odcinków i elementów instalacji
 • Pomiary różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami