Miernik poziomu dźwięku HD2010 UC Kit 1

Poziom hałasu w zakresie szerokopasmowym związanym z:

– hałasem wydawanym przez maszyny wirujące

– hałasem wydawanym przez uderzenia metalu o metal

 

W tym zakresie HD2010UC/A oferuje pomiar i zapis do pamięci parametrów: Leq, Lpmax, Lpmin, Lpeak .

Na tej podstawie oblicza się Pled, które zgodnie z przepisami BHP nie może przekroczyć140 dB (200 Pascali).

Pomiar ten określa stopień narażenia na hałas i wynikający z tego konieczny sposób zabezpieczenia organu słuchu.

 

Wyniki pomiaru mogą również służyć do:

– określenia źródeł uszkodzeń instalacji (np. sprężonego powietrza)

– określenia stopnia zużycia maszyn i urządzeń poprzez wykonanie okresowej mapy dźwiękowej.

 

NS1: ” Ochrona pracownika” – zgodnie z D.L.81/2008 | UNI 9432.2008 oraz dyrektywa EU 2003/10/EC

NS2: ” Szum akustyczny” – Stacje kolejowe, porty lotnicze itd. Poiary zgodnie z D.L. 194/2005 i dyrektywą EU 2002/49/EC

NS3: ” Izolacje akustyczne” – wymaga opcji pomiarów tercjowych i opcji pomiarów impulsowych – zgodnie z D.C.P.M. 5/12/1997 oraz ISO 717-1:1996 oraz ISO 7817-2: 1996

NS4: ” Monitor” pomiary akustyczne sterowanie z komputera

 

  1. Podmieniamy zdjęcia te bez znaków wodnych
  2. Dolny sliderek dotyczy zmiany tylko fot. nie tekstu
  3. Za duże pola w formularzu kontaktowym, stopka robi się gigantycznie wysoka
  4. Zmiana tekstu przy checkboxie na poprawny – jest AC Group powinno być Temeko.